قانون حداقل و کود مایع جنگل


  • قانون حداقل را معمولاً با مثال بشکه آب توصیف می‌کنند یعنی بشکه آب که در چوب های دیوار آن ارتفاع یکسان ندارد و باعث می شود ظرفیت نگهداری آب بشکه توسط کوتاه ترین بخش دیواره آن تعیین شود به همین ترتیب اغلب یک عامل بحرانی است که مقدار آن محدود است عامل حداقل تعیین کننده برای عملکرد گیاه می باشد.
    عوامل محدود کننده رشد گیاه شامل عناصر غذایی، آب، نور، بیماری ها، درجه حرارت و … می باشد که برخی از آنها قابل جبران و تغییر هست کمبود مواد آلی در خاک که باعث عدم جذب آب و عناصر غذایی می شود از موارد بسیار مهم است که کود مایع جنگل دارای ۶۵% ماده آلی میباشد و در بین این عناصر غذایی معمولاً پتاسیم ، فسفر و نیتروژن عوامل محدود کننده هستند.
    کود مایع جنگل با داشتن بیش از ۱۰٪ پتاسیم، ۷٪ اسید فولیک، نیتروژن، سدیم و … نه‌تنها سبب اصلاح عوامل محدودیت ها می شود بلکه به کاهش خاک و افزایش تولید محصولات باکیفیت و سالم مختلف( گندم، جو، کلزا، برنج، محصولات باغی، باغات مرکبات، درختان سیاه ریشه و…) و نیز مقاومت گیاه کمک میکند.
    مدیریت کشاورز ، باغدار، مزرعه دار و … با شناسایی عوامل محدود کننده بهبود یافته و البته عوامل مختلف با یکدیگر اثر متقابل دارند: زمانی که سایر عوامل در حد بهینه و نیاز در اختیار گیاه باشد می تواند از یک معامله محدود کننده عملکرد به بهترین شکل استفاده نمایند (قانون بهینه لیبچر-والنی ۱۸۹۵)

مریم احمدی فرد

د دکترای اقتصاد محیط زیست