تماس با ماآدرس: تهران، بلوار ارتش، بلوار اوشان كوچه رضوان،جنب داروخانه سامان پلاک 34 ، طبقه 2

تلفن : 22193764

نمابر: 22193764

بازاریابی و فروش: مهدی رحیمی

همراه: 09102667678
ایمیل: fcompost@gmail.com

Export Manager
Sh. Kavoosi
ایمیل: Trade@compost.ir
سایت: WWW.COMPOST.IR